logo   TG Software   logo

WinPak32 Tips

Tips van en voor gebruikers

Heeft u zelf ook een tip (of vraag) over het gebruik van onze software, stuur dan een berichtje naar: support@tgsoftware.nl
Voor Algemene Vragen en antwoorden (FAQ) zie: FAQ-pagina
Voor Handleidingen en Tekstbestanden met tips zie: Handleidingen

 Algemene tips
 Programma tips
 Easter Eggs


Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar WinPak32-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Algemene tips

Allerlei losse tips, vragen en hints:


Backup van bestanden

Vraag: Welke bestanden zijn belangrijk om er een backup van te maken?
Antwoord: Het belangrijkste bestand is WINPAK32.INL in de installatiemap van WinPak32! Kopieer dit bestand (en eventueel WINPAK32.INA) naar een veilige plek (b.v. een memorystick!)
Verder kan men ALLE leerkrachtafhankelijke bestanden (instellingen, gewijzigde data, resultaten, topscores, e.d.) in n keer veiligstellen door een KOPIE te maken van de map 'Gebruikers' (met alle submappen). Hierin staan behalve de bestanden van WinPak32 k die van het TijGerpakket!

Foutmelding: Cannot create.. WinPak32.ina

Vraag: Bij het opstarten krijg ik steeds de melding "Cannot create file ...\...\winpak32.ina". Hoe kan ik dat verhelpen?
Antwoord: Deze melding heeft in het algemeen een van onderstaande oorzaken:
- De WinPak32 LK- en/of LL-module is vanaf de SERVER opgestart, waardoor dit pakket als "stand alone" wordt aangemerkt. Er wordt dan een submap "\data" aangemaakt. Verwijder deze map "\data" en start de LK- en/of LL-module op vanaf een WERKSTATION.
- De datapaden naar de verschillende gebruikers zijn niet (of niet goed) aangemaakt. Gebruik (liefst VANAF EEN WERKSTATION!) het systeembeheerprogramma "TGSYSTEEM.EXE" (in de WinPak32-map) om de datapaden goed te zetten. Zie voor een uitgebreide handleiding het instructieboekje bij de installatie-cd.

Geschikte programma's zoeken

Vraag: Hoe krijg ik mijn collega's zo ver, dat ze zelf de WinPak32-programma's voor hun groep kunnen uitzoeken?
Antwoord: Kijk eens naar ons GEHEEL GRATIS te downloaden "teamteaching" cursuspakket "Aan het werk met WinPak32"!
Verder kan men via de LK-module gericht programma's zoeken via het tabblad "Zoeken".
NB: Een Leergebieden-overzicht in pdf-formaat (2 pagina's A4) is hier te downloaden.

Goede mappenstructuur

Vraag: Hoe houden we de instellingen en resultaten van elke groep uit elkaar?
Antwoord: Efficint gebruik van onze softwarepakketten begint bij een goede mappenstructuur.
Een uitgebreid voorbeeld vindt u in het PDF-document mapstructuur.zip.

Ophogen groepen

Vraag: Hoe kan ik op het einde van een schooljaar de groepslijsten "ophogen"?
Antwoord: Via de systeemmodule (TGSYSTEEM.EXE) voor de systeem- of netwerkbeheerder kan men comfortabel de groepen/klassen ophogen en de aanwezige resultaten e.d. verwijderen.
Wilt u liever de groepen/klassen "handmatig" ophogen, dan zijn er handleidingen voor "handmatig" ophogen ("Ophogen handmatig.pdf" en "Ophogen handmatig.doc") beschikbaar (in de map "Handleiding" op de WinPak32-cd.
Hieronder een beknopte samenvatting van het "handmatig ophogen":

 • De voorzichtige manier

   DOEL: Alleen de resultaten en de topscores verwijderen en de groepen overzetten naar het volgende leerjaar. Instellingen en databestanden van elke groep bewaren.

  1. Zoek op de server de mappen waarin de groepsgegevens zijn vastgelegd, bijvoorbeeld \\server\tgsoftware\gebruikers\. In elk van deze submappen zijn alle instellingen, scores, resultaten, databestanden e.d. van de betreffende leerkracht / groep geplaatst.
  2. Een korte beschrijving van de soorten bestanden:
   - GRL = groepslijst (de leerlingnamen van de betreffende groep). Dit bestand wordt VERPLAATST naar de "hogere groep".
   - INA = instellingen algemeen (de algemene instellingen). Dit bestand kan het beste bewaard blijven.
   - DAB = databestand met zelfgemaakte tekeningen (b.v. eigen kralenplanken). Deze bestanden liefst ook laten staan!
   - ING en IST = instellingen van WinPak32 en TijGer-pakket. Mogen verwijderd worden (bij herstart worden dan weer de standaardinstellingen gebruikt), maar kunnen ook blijven staan.
   - RSL, RSU en SCO = Resultaten en Topscores. Deze kunnen (eventueel NA het uitprinten ervan via de LK-module!) het beste worden verwijderd, omdat ze daarna (als de leerlingen verwijderd zijn) niet meer te benaderen zijn.
  3. Verwijder (of verplaats naar een tijdelijke map) het GRL-bestand van groep(en) 8.
  4. Versleep (of knip en plak) de GRL-bestanden van groep 7 naar groep 8 en wijzig eventueel de NAAM van dat bestand (b.v. "meester Mark.grl" wordt "juffrouw Toos.grl").
  5. Verplaats vervolgens de groepslijsten 6 naar 7, 5 naar 6, enz. Vergeet niet de namen aan te passen.
  6. Maak eventueel een nieuwe groepslijst aan voor groep(en) 0 en/of 1. Hiervoor kunt u eventueel gebruik maken van de systeemmodule (tabblad "Edex-import") om het edex-bestand vanuit ESIS-A te importeren!
  7. Verwijder in elk geval uit alle mappen de volgende bestanden:
   - RSL (Resultaten WinPak32)
   - RSU (Resultaten TijGerpakket)
   - SCO (Topscores)


 • De rigoureuze manier

   DOEL: Alleen de groepen overzetten naar het volgende leerjaar. Resultaten, topscores, instellingen en gewijzigde databestanden van elke groep verwijderen.
   De grondige opschoning. Let er wel op, dat alle door de leerkracht gewijzigde bestanden (woordenschatten e.d.) hierbij k verloren gaan!

  1. Maak een tijdelijke map aan (of gebruik een memorystick).
  2. Kopieer alle GRL-bestanden naar deze map of memorystick.
  3. Wijzig de namen van deze GRL-bestanden, zodat ze herkenbaar zijn voor de volgende groep.
  4. Maak alle gebruikersmappen HELEMAAL leeg.
  5. Kopieer (of verplaats) de GRL-bestanden van de tijdelijke map (of memorystick) naar de NIEUWE groep f importeer alle groepen opnieuw met "Edex-import" in de systeemmodule.

Optimale bestelling

Vraag: Hoeveel programma's moet ik bestellen om zo veel mogelijk te profiteren van de kwantumkortingen?
Antwoord: Zie het onderdeel Optimale bestelling!

Programma's blokkeren

Vraag: Hoe kan ik een of meer programma's (tijdelijk) uitschakelen zodat ze niet zichtbaar zijn in de leerlingmodule?
Antwoord: Dat kan eenvoudig via het tabblad "Blokkade" in de LK-module. Deze blokkade geldt dan alleen voor de betreffende groep of leerkracht.

Traag beeld

Vraag: Het beeld wordt erg traag opgebouwd en soms vallen stukken beeld weg. Hoe kan ik dat verbeteren?
Antwoord: Schakel via de LK-module (tabblad Algemeen) de "Achtergrondafbeelding" UIT! Dat scheelt een stuk, zeker op iets langzamere computers!
Enkele andere mogelijkheden:
- Grafische kaart opwaarderen;
- Zoveel mogelijk achtergrondprogramma's uitschakelen;
- Aantal kleuren iets "lager" instellen (b.v. 16- of 24-bits);
- Bureaubladachtergrond en "Active desktop" uitschakelen.

Windows 3.11?

Vraag: We beschikken nog over enkele computers met Windows 3.11. Kunnen we hierop ook WinPak32 draaien?
Antwoord: Helaas niet. De "32" in WinPak32 staat voor 32-bits, dus Windows 95 of later.

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar WinPak32-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Programma tips

Tips, vragen en hints bij de verschillende programma's (alfabetisch):

TEMPOREKENEN: Werkbladen afdrukken

Vraag: Kan ik werkbladen met rekenopgaven afdrukken vanuit Temporekenen?

Antwoord: JA! Als Temporekenen wordt opgestart vanuit de LK-module (in de Testmodus f de Instelmodus) verschijnt er op het INSTELMENU een knop "Werkblad" en een keuzevakje of het werkblad met of zonder uitkomstenblad moet worden afgedrukt! Na het invullen van een "specifieke code" (waardoor het opgavenblad gedentificeerd kan worden!) worden alle 60 opgaven van de aangegeven opgavensoort in 6 rijtjes van 10 opgaven afgedrukt, naargelang de instelling in Vaste of Gegokte volgorde.


Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar WinPak32-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Easter Eggs

Easter Eggs (of Paaseieren) zijn "verborgen grapjes" die door de programmeur in zijn creatie verstopt zijn. Ook in alle (200!) WinPak32-programma's zit zo'n Easter Egg! Deze "grapjes" zijn soms zeer voor de hand liggend en dan weer zeer diep verborgen! Als we er elke maand n verklappen, kunnen we maar liefst ruim 15 jaar vooruit!

Staat de easter egg van uw favoriete WinPak32-programma er nog niet bij? Of heeft u er zelf een gevonden? Laat het ons (en andere lezers) maar even weten per e-mail.


Reeds eerder gepubliceerd (in alfabetische volgorde):

 • AANLOOP (Rekenen; juni 2013):
  Als je bij het invoeren van de aantallen in de huisjes overal "9" opgeeft, krijg je toch wat te veel aanloop!
 • ABACUS (Rekenen; november 2007):
  Zet eerst de Tips (rechtsboven) aan en klik (bij zichtbare Start-knop!) op de stok van de "Schot". Die zal dan een abacus-demonstratie geven!
 • ABACABRA (Nederlandse Taal; juli 2017):
  Stel eerst via het instelmenu alleen de letters Q en Y in. Typ vervolgens bij zichtbare Start-knop de letters Q en Y in. je ziet dan een "Abacadabra" van woorden.
 • ALFABET (Nederlandse taal; juli 2012):
  Klik vr de start eerst op de kabouter en typ dan het woord ALFABET in om een leuk alfabet te zien.
 • ALFASNEL (Nederlandse taal; september 2005):
  Als men bij zichtbare Start-knop op het hartje van de bloem klikt, zal de bloem ronddraaien.
 • ALFASNEL (Nederlandse taal; september 2005):
  Als men bij zichtbare Start-knop op het hartje van de bloem klikt, zal de bloem ronddraaien.
 • ALLE TIEN (Varia; maart 2017):
  Klik voor de start alle "Kies"-knoppen van 9 naar 0 aan (dus van hoog naar laag). Je ziet dan een "Alle tien van mij". Dit kan onbeperkt worden herhaald.
 • ANASYNTH (Nederlandse taal; april 2019):
  Dubbelklik bij zichtbare Start-knop op de mier. Die zal dan naar je toe komen. Kan onbeperkt herhaald worden.
 • ATOMEN (Varia; mei 2006):
  Wil je extra veel punten scoren? Geef in niveau 4x4 als vrije naamkeuze in "Thijs Geerlings zelf" (zonder aanhalingstekens; let op de hoofdletters!) en leg dan in elk der vier hoeken n atoom! Deze truc werkt per spel slechts in n ronde!
 • BASISTIEN (Rekenen; juli 2018):
  Bij zichtbare startknop dubbelklikken op de gele T op het truitje van het kindje in de kinderwagen levert veel 'tienen' op. Beindigen met een klik op 'Start' of 'Einde'. Kan onbeperkt worden herhaald.
 • BEARING (Varia; februari 2018):
  Als je bij zichtbare Start-knop dubbelklikt op de grote duikboot (links), kun je zien waar de kleine duikboot verborgen zit. Kan onbeperkt worden herhaald.
 • BEELDFOON (Rekenen; juli 2009):
  Tijdens de oefening (als de calcultor in beeld is maar nog gn cijfer is aangeklikt!) eerst 3 KEER (niet al te snel) op de afbeelding van de vrouw klikken en vervolgens op de "ok"-knop. Dan zie je n van de drie SMS-berichten...
 • BEELDPUZZEL (Varia; augustus 2016):
  Klik voor de start achtereenvolgens op de knoppen "Over...", "Hulp" en "Topscores". Er gebeurt ogen schijnlijk niets, maar na het opstarten en het kiezen van de naam, krijg je een speciale puzzel te zien (als je dat tenminste wilt!). Helaas zijn hiermee gn punten te scoren!
 • BELLETJE (Wereldverkenning; april 2006):
  Als nog niet gestart is de SNELHEID op 8 zetten en vervolgens de letters BEL intypen. Er verschijnen 4 deuren met bellen. Soms verschijnt de eigenaar als je ergens aanbelt...
 • BIJTELLER (Rekenen; december 20018:
  Klik bij zichtbare startknop eerst op de Hulpknop en DUBBELklik daarna vijf keer op de stopwatch. Je kunt dan echte bijen tellen...
 • BOOMSOORT (Wereldverkenning; augustus 2018):
  Als je eerst de tips "aan" zet en vervolgens in de Leervorm "Bomen zonder tekst" DUBBELklikt op de rij bomen onder in beeld, dan zie je waar een boom soms NIET goed voor is. Kan onbeperkt herhaald worden.
 • BORDEN (Wereldverkenning; april 2012):
  Klik in de LEER-werkvorm op het bord met de verkeerslichten om een "bordenbos" te vinden.
 • BORDTOEP (Wereldverkenning; november 2014):
  Dubbelklik bij een zichtbare STARTknop op het TG-logootje in de grote tekening! Je leert Beer Basje dan van een andere kant kennen.
 • BOUWEN (Onderbouw; november 2006):
  Bij de start zal het huisje op het scherm steeds na een seconde van plaats wijzigen. Als je op dit huis DUBBELKLIKT, zie je hoe het gesloopt wordt...
 • BREUKEN (Rekenen; januari 2005):
  Roep (vr de start) het Breukenbord op (indien ingesteld) en klik op het ACHTSTE "1/9" deel van dit breukenbord om een van de 10 "breuken-spreuken" te zien.
 • BRIEFPOST (Wereldverkenning; april 2015):
  Maak de overvliegende duif aan het schrikken door (snel!) op de duif te dubbelklikken. Dat kan onbeperkt herhaald worden.
 • BUSBOEKJE (Wereldverkenning; juli 2007):
  Als tijdens de oefening de bus linksonder in beeld staat, dubbelklik je op de bus en typ vervolgens "kom!" in (zonder de aanhalingstekens) gevolgd door [enter]. De bus zal dan komen (of gaan?)
 • BUSSELEN (Onderbouw; januari 2015):
  Dubbelklik vr de start op de tekst "Busje komt zo!" en je ziet een familieuitstapje!
 • CENTRIX (Varia; april 2004):
  Klik tijdens het spel op de vier hoekpunten (resp. linksboven, rechtsboven, linksonder, rechtsonder) van het speelveld (de lichtpaarse boogjes!) om te schieten op de maker van dit programma!?
 • CIJFERDICTEE (Onderbouw; januari 2009):
  Zet eerst de Tips aan en dubbelklik vr de start op de blokkenfiguur midden op het scherm. Er verschijnt een opvallend ("neervallend") cijferdictee.
 • COLORMIND (Onderbouw; december 2003):
  Indien er minimaal 2 kleuren zijn ingesteld en je legt TIJDENS HET SPEL in de vier hoeken een RODE APPEL en in het midden een GELE CITROEN, dan volgt na een klik op het vergrootglas een verrassing.
 • COORDINA (Wereldverkenning; november 2005):
  Als je tijdens het spel - wanneer de auto op cordinaten 11,7 staat - de auto naar 11,8 stuurt, gaat hij te water!
 • DECIBREUK (Rekenen; november 2013):
  Zet (vr de start) de Tips (rechtsboven) AAN en dubbelklik op "Desie". Je ziet dan (maximaal 10x) een "breuken-spreuk"
 • DEELDOOLHOF (Rekenen; november 2008):
  Klik vr de start (met de cijferknoppen) het getal 101 in (dit was het 101e programma van WinPak32!) en klik dan op de groene "v". Je ziet dan nog iemand die de weg kwijt is...?
 • DEELWOORD (Nederlandse taal; oktober 2008):
  Als de STARTknop n het invoervak (onderaan) te zien zijn, zet dan de invoegcursor in het invoervak en typ (onzichtbaar!) de naam "tgsoftware" in en druk op [enter]. Woord wissen kan met [backspace].
 • DENKJE (Varia; januari 2014):
  Op het eindscherm staat de Denker (van Rodin) afgebeeld. Als je hierop dubbelklikt, kleed je hem aan (en weer uit).
 • DIGIKLOK (Rekenen; juli 2004):
  Als de STARTknop zichtbaar is en je klikt met de RECHTER muisknop eerst op de ONDERSTE horlogeknop en vervolgens op de BOVENSTE horlogeknop, dan slaat het horloge (tijdelijk!) op hol. Dit werkt overigens maar n keer.
 • DIKTES (Onderbouw; september 2013):
  Als de STARTknop zichtbaar is en je klikt 5 keer met de RECHTER muisknop op het plaatje middenonder (met de oefenvorm), dan kun je zelf de afbeeldingen "dikker" maken! Dit werkt maar n keer per beurt.
 • DOBBEL1000 (Varia; september 2018):
  Dit werkt alleen als de "Kerstversie" (van 18 t/m 31 december) NIET actief is!!! Zet bij zichtbare Startknop de TIPS (knop geheel bovenaan) op "aan" en DUBBELklik daarna op het PAARSE bord. De cowboy licht dan enkele keren op. Kan onbeperkt worden herhaald.
 • DOBBORD (Rekenen; maart 2015):
  Geef als spelernamen achtereenvolgens "bill" en "gates" en zie hoe Bill Gates is begonnen met zijn "rekenen".
 • DOFTYS (Nederlandse taal; maart 2014):
  Klik op het startscherm VIJF keer op de knop "GOED" en vervolgens op de figuur van het meisje. Je voelt je dan meteen heel "Doftys"!
 • DOOLHOF (Onderbouw; mei 2009):
  Op het eindscherm (na het afwerken van de 3 doolhoven) loopt een figuurtje heen en weer. Door het intypen van het woord "kom" (zonder aanhalingstekens!) zal dit figuurtje naar je toe komen...
 • DUIZENDEN (Rekenen; oktober 2011):
  Klik voor aanvang van het spel op het rode koffertje en geef als antwoord "duizend" (zonder aanhalingstekens) om een ware schat te zien. Dit werkt maar n keer per speelbeurt!
 • DUOSLOT (Varia; december 2007):
  Zet - als de Startknop nog zichtbaar is - de TIPS (knop geheel bovenaan) op "aan" en klik daarna op een RODE punt op een van de vraagtekens onderaan op het veld. Je ziet dan een "sleutelwoord".
 • ENGELS (Varia; juni 2014):
  Op het startscherm verschijnen steeds tekstwolken. Klik op "Oh no!" om deze tekst ook te HOREN (mits het geluid aan staat) en om een extra plaatje te zien! Door op de wolk "OK!" te klikken kan men het programma opstarten.
 • EUROPA (Wereldverkenning; februari 2013):
  In de LEERwerkvormen staat vr het opstarten de zin "Je wijst nu niets aan". DUBBELKLIK op de lege ruimte tussen "niets" en "aan" en je ziet wat je zoal niet kunt aanwijzen!
 • FACTOREN (Rekenen; januari 2007):
  Als de STARTknop zichtbaar is en de Werkvorm is "Zoek de GGD van ... en ...", klik dan achtereenvolgens op de knoppen "v" (= wissen), 2 - 5 - 11 - 7 - 3 en daarna op het sneeuwballen gooiende mannetje! Dan vind je de Grootste Gemene Deler!
 • FARBIE (Onderbouw; november 2003):
  Klik, als de STARTknop zichtbaar is, met RECHTS op het mannetje linksonder. Er verschijnt een tweede afbeelding die telkens (na 1 seconde) verspringt. Men moet eerst hierop KLIKKEN om het mannetje weer te laten verdwijnen en de startknop te reactiveren!
 • FIETSEN (Wereldverkenning; november 2010):
  In OEFENVORM 1 (= het aanklikken van namen en/of onderdelen) NA(!) het opstarten eerst op "tg" op de kettingkast klikken en vervolgens op het vergrootglas. Hierdoor verschijnen een paar echte fietsers.
 • FIGUREK (Rekenen; maart 2006):
  Het mannetje Toon zal een aantal "figuur-opgaven" tonen als je de tekst "toon" (zonder aanhalingstekens) intypt wanneer de START-knop zichtbaar is. Dit lukt echter alln bij de werkvorm "Intypen"!
 • FLAGGY (Wereldverkenning; augustus 2004):
  Klik voor het begin van het spel achtereenvolgens de richtingknoppen O-Z-O-N aan en vervolgens op de rode X. Dan vind je ng een vlag!?
 • FLAPPER (Rekenen; november 2003):
  Als de STARTknop zichtbaar is, klik dan de opgave "3x3=9" aan en vervolgens op het mannetje en ... "ieder zingt zijn eigen lied" (mits de muziek-optie AAN staat!)
 • FLITSRAAM (Onderbouw; april 2016):
  Als na een fout antwoord de VERDERknop in beeld is en de Tips staan AAN, klik dan (maximaal 5 keer) op de TG-info knop om een echte Flits te zien!
 • FOUTIEF (Nederlandse taal; januari 2004):
  Op het startscherm intypen van het foute woord "vaud" (zonder aanhalingstekens) laat zien, dat de spelling toch nog erg moeilijk is!
 • FRUITSCHAAL (Onderbouw; augustus 2019):
  Typ bij zichtbare Start-knop de tekst Fruitkom (met hoofdletter!) en druk op [enter]. Je krijgt dan een echte fruitschaal te zien. Dit kan onbeperkt worden herhaald.
 • GALGJE (Nederlandse taal; februari 2008):
  Als het mannetje BIJNA hangt (op n been na!) en je klikt op het plaatje, dan verschijnt een noodkreet in beeld! Kun jij de zaak nog redden?
 • GEBAREN (Wereldverkenning; juli 2013):
  Als tijdens het intypen van de woorden 'KARATE' wordt ingevoerd, verschijnt een "gebaren-karate"! Dit kan bij elk woord n keer.
 • GELDREKENEN (Rekenen; maart 2008):
  Als de STARTknop zichtbaar is en je klikt met de RECHTER muisknop op een paars bolletje op de jurk van het meisje, dan zal (in de meeste gevallen) een uitroep verschijnen (of niet)!
 • GEOFIG (Onderbouw; augustus 2009):
  Als men op het tekeningkeuze-scherm het nummer NUL (0) invoert en op de rode pijl klikt, vindt men het Paasei.
 • GERAAMTE (Wereldverkenning; juni 2019):
  Zet eerst de "tips"(rechtsboven) AAN en rechtsklik bij zichtbare startknop op het geraamte. Hij laat dan een geluid horen (als dat AAN staat) en toont een tekst! Kan onbeperkt herhaald worden met verschillende teksten.
 • GEREEDSCHAP (Wereldverkenning; februari 2016):
  Als de "Start"-knop zichtbaar is en er verschijnt op het scherm een stuk gereedschap van de timmerman, druk dan op het toetsenbord de letter 'T' in. Je ziet dan een timmerman met veel gereedschap. Dit kan onbeperkt herhaald worden.
 • GETALLIJN (Rekenen; augustus 2015):
  Dubbelklik op de vlieger vrdat hij op de helft van het scherm is en hij zal neerstorten!
 • GETALRIJ (Rekenen; maart 2009):
  Leg je tijdens de oefening de getallen exact in de omgekeerde volgorde (dus van groot naar klein!) dan wordt je op een leuke manier gewezen op het feit dat je "van klein naar groot" moet sorteren! Bovendien zal het mannetje een geluid laten horen als je er vr de start op dubbelklikt.
 • GHOSTY (Varia; april 2009):
  Vr de start eerst dubbelklikken op de tekst op de statusbalk (geheel linksonder op het scherm, waar de Start-opmerking f de dank-tekst staat!) en vervolgens dubbelklikken op het spookje, laat je het spookje even zien als "top-acrobaat".
 • GROENTEN (Wereldverkenning; februari 2017):
  Klik bij zichtbare startknop eerst op de "Hulp"-knop om de hulppagina zichtbaar te maken. Rechtsklik daarna op de (verspringende) groenten op het startscherm. Je ziet dan nog meer groenten met een vraag.
 • HAASJE OVER (Varia; mei 2015):
  Zet de "tips" AAN en dubbelklik vr de start op de mand met eieren en de "Eastereggs" verdwijnen!
 • HOEVEEL (Onderbouw; april 2010):
  Als het punt minimaal 7 is en men klikt op het EINDscherm op het mannetje, dan verschijnt een leuke telopdracht (tot maximaal 20). Dit kan onbeperkt herhaald worden.
 • HONDERDVELD (Rekenen; januari 2013):
  In de werkvorm "0. Vrij vakjes kleuren" alleen de vakjes 11-2-19-47 (geboortedatum programmeur!) aanklikken en daarna DUBBELKLIKKEN op het mannetje!
 • HUISHOUDEN (Wereldverkenning; november 2019):
  Als je meteen na het afwerken van alle opgaven op de poetsvrouw klikt, krijg je een "ontspannen huishouden" te zien.
 • HORSES (Varia; maart 2007):
  Op het ronde-uitslagscherm staat linksboven een paard en rechtsboven de afbeelding van een trofee. Door eerst te DUBBELKLIKKEN op het paard en daarna op de trofee krijgen alle "menselijke" spelers een extra BONUS van 2500 euro! Dit werkt (uiteraard!) slechts n keer!
 • JAARTAL (Wereldverkenning; februari 2005):
  Schiet het kanon af door te dubbelklikken op de vlag bij zichtbare "Start"-knop. Kan onbeperkt herhaald worden.
 • JOISTING (Varia; december 2019):
  Als men NA de LAATSTE spelronde dubbelklikt op het woord "GAME OVER!", dan verschijnt een afbeelding. Nogmaals dubbelklikken laat de foto weer verdwijnen. Kan onbeperkt herhaald worden.
 • KABOUTERS (Onderbouw; november 2016):
  Zet eerst de "Tips" AAN en dubbelklik op het startscherm op het vraagteken boven de kabouter. Je ziet dan wisselende kabouters. Beindigen door nogmaals op het vraagteken te dubbelklikken f op de Startknop te klikken.
 • KEERVELD (Rekenen; oktober 2009):
  Als de STARTknop n het invoervak (Werkvorm 2-3) zichtbaar zijn, dan kun je na het intypen van het woord "appeltje" (zonder aanhalingstekens) gevolgd door [enter] zien hoe het appeltje wordt verorberd!
 • KENGETAL (Rekenen; april 2018):
  Zet bij zichtbare startknop eerst de tips AAN en dubbelklik dan op het mannetje. Hij zal dan het telefoonnummer met het kengetal laten zien en (als het geluid AAN staat) ook laten horen...
 • KENTEKENS (Wereldverkenning; september 2015):
  Dubbelklik vr begin van het spel op het achterlicht van de "lelijke eend".
 • KLEURPLAAT (Onderbouw; mei 2004):
  Stel het aantal kleuren in op 15 en kies vervolgens figuur 07 en kleur 7 (= wit). Door een klik met de RECHTER muisknop op de zwarte kleurpijl, zie je een "Picasso"-maker!
 • KNIKKERS (Onderbouw; juni 2006):
  Bij zichtbare STARTknop n zichtbare "Tips" volgt na een dubbelklik op het mannetje een "serenade".
 • KNOBBELIJTJES (Rekenen; oktober 2019):
  Klik voor spelstart achtereenvolgens op de knoppen TG-info, Over en Hulp (bovenste 3 grote knoppen in het rechter vak) en DUBBELklik daarna op de tekst 'Knobbelijtjes' in het grote beginvak. Je ziet dan knobbelijtjes f knobbel-eitjes.
 • KOPPELEN (Nederlandse Taal; november 2018):
  Dubbelklik (alleen bij werkvorm 3 of 4) na een FOUT antwoord op de RODE balk onder het plaatje en je ziet de verschillende mannetjes in de auto... Kan onbeperkt worden herhaald.
 • KRAAMPJE (Kraampje; februari 2014):
  Tijdens het spel verschijnt zo nu en dan een vogeltje op de linker paal van de kraam. Een dubbelklik hierop laat de vogel "koeren".
 • KRAANTJE (Rekenen; augustus 2006):
  Als de STARTknop in beeld staat, klik je op het RODE puntje op de ladeknop om te zien wat er IN de tafella zit.
 • KRALENPLANK (Onderbouw; december 2009):
  Een speciale kralenplank krijg je, als je in de "Vrij leggen"-oefenvorm op de vier hoekpunten een LICHTGRIJZE kraal legt en vervolgens op "Schoon" klikt!
 • KRUISTAL (Rekenen; juni 2011):
  Tijdens het spel bij opgave J als antwoord 0000 intypen, toont de "kruisspreuk van de week". Dit kan slechts n keer per spel.
 • KWADRANT (Varia; maart 2005):
  Deze easteregg werkt alleen bij Spelvorm "Vier op een rij": Eerst in het TWEEDE hulpscherm op het vlinderdasje dubbelklikken! Dit verraadt hoe je (maximaal 4 keer op een rij!) het "Paasei" kunt vinden!
 • LAMPJES (Varia; december 2005):
  Klik vr het begin van het spel de schakelaars "AFBED" aan (C=clear) en er verschijnen een paar echt werkende(!) lampjes.
 • LANDKAART (Wereldverkenning; augustus 2017):
  Als je bij een zichtbare START-knop (dus vr het begin van de oefening) DUBBELklikt op de afbeelding van de tovenaar, krijg je een apart tekstvenster met meer informatie over landkaarten te zien.
 • LEESMEMORY (Nederlandse Taal; februari 2015):
  Zet eerst de "Tips" (rechtsboven) AAN. Als na het spel de kaartjes nogmaals in beeld komen en je klikt op het zwarte woordje "Beurten:" dan zie je het oude leesplankje "aap-noot-mies".
 • LENGTES (Onderbouw; april 2005):
  Als de STARTknop in beeld staat en je zet de TIP (knop rechtsboven) "aan", dan verschijnt op het grote scorevak geheel LINKS de tip "Klik hier!". Klik daar dus!
 • LETTERTANG (Nederlandse taal; mei 2007):
  Als de STARTknop nog in beeld staat, ga je op zoek naar een "echte tang" door achtereenvolgens de lintkleur op ZWART te zetten, dan het woord TANG te maken (dit wordt NIET zichtbaar!) en tenslotte op het schaartje te klikken!
 • LETVAL (Onderbouw; oktober 2015):
  Tijdens het spel (als het antwoord GOED was!) kan men door op de RODE SNAVEL van de vogel linksboven te klikken het woord LETVAL zien vallen!
 • LETZOEK (Nederlandse taal; oktober 2013):
  Klik eerst (alleen!!) de KLEINE letters t-h-ij-s elk n keer aan en klik daarna op "Nakijken". Je ziet dan een foto van Thijs. Klik op "Verder" om de oefening te vervolgen.
 • LEXICON (Nederlandse taal; mei 2010):
  Zet vr de start eerst de "Tips" (rechtsboven) AAN en DUBBELKLIK vervolgens op het mannetje! Schakel die woordenlijst weer UIT door nogmaals te dubbelklikken op het mannetje (of de tekst).
 • LOGIMATRIX (Onderbouw; april 2011):
  Klik tijdens het spel met de rechter muisknop op het rode mondje van de zon en je ziet wie er nog meer in de zak zit!
 • MAATBEKERS (Varia; september 2017):
  Klik vr het begin van het spel achtereenvolgens op de knopjes "8 vol", "5 vol" en "3 vol". Dan verschijnt een maatbeker die je voor een gegeven percentage moet vullen. Als je dan op "Klaar" klikt, zie je hoe dicht je in de buurt zat...
 • MACSHOP (Onderbouw; oktober 2004):
  Klik tijdens het spel (als het vergrootglas zichtbaar is!) op de rode appel op het bordje "Groenten en Fruit" om de winkelruit in te gooien! Dit gaat echter maar n keer per speelbeurt!
 • MANCALA (Varia; maart 2013):
  Zorg ervoor dat de "Tips" AAN staan en dat je met 2 spelers speelt. Klik dan nog vr de start met de rechter muisknop op de paarse bes. Je ziet dan een paar "echte" Mancala-profs.
 • MANIMALS (Nederlandse taal; juli 2006):
  Typ tijdens het spel (maximaal 3 keer!) het woord "apenfamilie" in. Dit toont niet alleen een apenfamilie, maar levert bovendien 1000 bonuspunten op!
 • MASBRAIN (Nederlandse taal; augustus 2014):
  Als je vr het opstarten de letters DENKER aanklikt, krijg je wat informatie over het beeld "De Denker" van Rodin.
 • MASTERMIND (Varia; oktober 2006):
  Bij zichtbare Startknop eerst op "wissen" klikken en dan achtereenvolgens op de kleuren groen, rood, geel en blauw. Je ziet dan dat dat eenvoudig is!?
 • MATERIALEN (Wereldverkenning; juli 2016):
  Als je in de "Leer-werkvorm" DUBBELklikt op het plaatje met het voorwerp, zie je een tafereel waar veel verschillende materialen zijn gebruikt. Dit kan onbeperkt herhaald worden.
 • MEERMIN (Onderbouw; mei 2008):
  Een zeldzame "geelstaartzeemeermin" zie en hoor je als je (bij zichtbare STARTknop) op de kleine schelp op een GEEL plekje klikt!
 • MEERTAFELS (Rekenen; juli 2008):
  Als de STARTknop zichtbaar is en de knoppen 0 t/m 9 zijn zichtbaar, dan verschijnt na het intoetsen van het telefoonnummer (9276) en ok een vrolijke animatie!
 • MEMORY (Onderbouw; augustus 2011):
  Als op Niveau 4 (30 kaartjes) nog precies TWEE kaartjes over zijn, klik dan op de knop Topscoretabel. Er gebeurt dan nog niets, maar na afloop van het spel verschijnt een geheugensteuntje!
 • MEPPER (Varia; maart 2011):
  Als je vr aanvang van het spel op de ruit klikt, verschijnt de mededeling dat je eerst op de Startknop moet klikken! Als je dat VIJF keer doet, krijg je een andere waarschuwing!?
 • MIJN HUIS (Varia; januari 2017):
  Zet voor de start eerst de Tips "aan" en dubbelklik dan minimaal 5 keer op de rand van het schilderij. Je krijgt dan mijn echte huis te zien ....?? Deze afbeelding verdwijnt bij het starten van het spel.
 • MINGOS (Nederlandse taal; september 2010):
  Als (bij zichtbare Startknop) in het rijtje bonusletters het woordje "MIN" zichtbaar is en men klikt met RECHTS op de figuur met de vraagtekens (rechts) dan verschijnen nog wat Mingos-woorden...
 • MONUMENTAAL (Wereldverkenning; maart 2018):
  Als je voor aanvang van de oefening precies DUBBELklikt op de kleur van de naam van een NEDERLANDS bouwwerk, dan krijg je enkele seconden een foto van dat bouwwerk te zien.
 • MULTIPLY (Rekenen; oktober 2010):
  Bij zichtbare startknop achtereenvolgens de knopjes < 9 2 7 7 > (< en > zijn pijltjes!) aanklikken en daarna dubbelklikken op de dame levert een vrolijke animatie op!
 • NAMAAK (Onderbouw; augustus 2010):
  Om de man in de hangmat echt te horen snurken, kun je (bij zichtbare Start-knop) DUBBELklikken op het mannetje!
 • NASLAGWERK (Wereldverkenning; maart 2010):
  Je tovert de boekenwurm tevoorschijn door op het mannetje (rechts in beeld) te dubbelklikken (indien de START knop in beeld staat!)
 • NULMAKER (Rekenen; september 2014):
  Klik bij zichtbare Startknop op de rode "N" op het pak van het mannetje en de "echte" Nulmaker verschijnt in beeld (eventueel mt geluid!).
 • ONTLEDEN (Nederlandse taal; februari 2009):
  Typ bij zichtbare startknop "jijenik" (zonder aanhalingstekens!) en DUBBELKLIK op de rol! Je ziet dan hoe zinsdelen gemaakt worden!?
 • OTHELLO (Varia; Oktober 2015):
  De wijsgeer "Othello" verschijnt nadat vr de start 5 keer is gedubbelklikt op het mannetje zodat hij van kleur verandert.
 • OVERSTAP (Rekenen; juni 2007):
  Typ vr de start het getal 13579 in en je krijgt nog een overstap-advies!
 • PAARTJES (Onderbouw; maart 2019):
  Tijdens de beginanimatie (als telkens twee grote afbeeldingen zichtbaar zijn) kun je alle plaatjes spieken door te dubbelklikken op een plaatje met de ZON.
 • PAINTER (Varia; juli 2005):
  Een "echte" Painter wordt zichtbaar als men vr de start achtereenvolgens: a) de Tips AAN zet; b) de TOPSCORES bekijkt en c) op het patroon met VIJF rode vakjes klikt!
 • PARKING (Varia; december 2014):
  In garage 8 staan links twee parkeerverbod-borden. Klik met de LINKER knop op het ONDERSTE bord en vervolgens met de RECHTER knop op het BOVENSTE bord om de geheime sleutel te vinden en dwars door alles heen naar buiten te rijden...
 • PERSOONSVORM (Nederlandse taal; juni 2004):
  Als de START-knop zichtbaar is, klik dan achtereenvolgens op dd-d-tt-t-dt (groen-geel-grijs) om beet te krijgen. Dit kan maar n keer per speelbeurt!
 • PICTOSLOT (Onderbouw; april 2013):
  Zet - als de Startknop nog zichtbaar is - de TIPS (knop geheel bovenaan) op "aan" en klik daarna op een RODE punt op een van de vraagtekens onderaan op het veld. Je ziet dan enkele "sleutelwoorden". Dit kan onbeperkt worden herhaald.
 • PROVINCIES (Wereldverkenning; februari 2007):
  Bij een zichtbare STARTknop op het icoon met de VLAG dubbelklikken, geeft informatie over de hoofdstad van het LAND!
 • PUZZELEN (Onderbouw; september 2007):
  Selecteer Puzzel nummer 04 en Niveau 4 = Moeilijk. Klik met de RECHTER muisknop op het niveaublokje links onder naast de puzzel. Om de nu verschenen puzzel te maken, kan men erop dubbelklikken!
 • QBUSSEN (Varia; juli 2011):
  Als je op het eindscherm van de OEFENmodus dubbelklikt op het mannetje zal hij zichzelf "opdrukken". Dit kan steeds herhaald worden.
 • QUIZLAND (Wereldverkenning; oktober 2017):
  Klik voor de start met de rechter muisknop op een ROOD gedeelte van de (Nederlandse of Belgische) vlag om een leuke afbeelding te zien. Dit kan onbeperkt worden herhaald.
 • RANDOM (Varia; augustus 2008):
  Als je (bij zichtbare Startknop) DRIE keer op de pijl naar BOVEN klikt en vervolgens op de "Opnieuw" knop, dan wordt de baby boos!?
 • RANGSCHIKKEN (Onderbouw; juni 2015):
  Voor een verrassing klik je bij zichtbare startknop eerst 2x op de linker pijlenknop, daarna 2x op de rechter pijlenknop en vervolgens twee keer op de nakijkknop. Dit lukt slechts n keer per speler.
 • RATELEN (Varia; augustus 2013):
  Als je vr de start het woord "RATELAARS" intypt en op [enter] drukt, zie je nog een paar "antieke ratelmachines".
 • RECONSTRUCT (Varia; mei 2017):
  Dubbelklik op de foto die getoond wordt voordat ze met de lettervakken wordt afgedekt. Je ziet dan een echte "re-constructie"..... Je kunt weer terug door nogmaals te dubbelklikken op de foto..
 • REKENBORD (Rekenen; augustus 2012):
  Als men na een worp van "twee eentjes" op "36" klikt, wordt men op deze "rekenfout" gewezen.
 • RENSPEL (Varia; december 2008):
  Tijdens het spel van n speler (tegen 3 computers) onder je eigen speelbeurt de tekst IK WIL WINNEN intypen n... je wint deze ronde glansrijk! Dit kan echter maar n keer per spelreeks!
 • RIJMELARIJ (Nederlandse taal; september 2009):
  Als je zelf woorddelen mag invoeren, plaats dan de woorden "soft" en "ware" en verplaats het gemaakte woord naar een LEGE lijst! Je krijgt dan wat informatie over "software".
 • RIJMFIG (Nederlandse taal; september 2019):
  Na het afwerken van de opgaven verschijnen twee dikke mannen. Door te dubbelklikken op de rechter man, zal hij ng dikker worden.
 • RIJMWOORD (Nederlandse taal; november 2003):
  Vrdat gestart is, klikt u op de tenen/voeten van het mannetje links. Met een kans van n op drie zal het mannetje in een "praatwolk" iets zeggen....
 • ROMEINS (Rekenen; juni 2010):
  Bij zichtbare STARTknop de naam CAESAR intypen en afsluiten met [enter] toont informatie over deze Romeinse veldheer.
 • SCHAAL (Wereldverkenning; december 2013):
  Als tijdens de oefening een "vrachtauto met zwaailicht" is afgebeeld en je daarop klikt, zal de auto "verkleinen" tot niets! Na enkele ogenblikken worden de afmetingen weer hersteld.
 • SCHADUW (Onderbouw; oktober 2018):
  Als de Startknop zichtbaar is de volgende handelingen uitvoeren, toont iemand die sneller is dan zijn eigen schaduw: eerst HULP opvragen, dan op de LAMP klikken en vervolgens de letter P intypen! Zelfs de afsluitknop is sneller dan je denkt.
 • SCHATLIJN (Rekenen; juni 2005):
  Vr het starten van het spel eerst met RECHTS op het mannetje klikken, daarna de INFO raadplegen (= knop met programma-icoon) en tenslotte met LINKS op het mannetje klikken. Er wordt met scherp op het scherm geschoten....
 • SCHUIFRAAM (Nederlandse taal; september 2011):
  Plaats tijdens het spel de naam 'THIJS' in de bovenste rij en de computer zal je (een flink handje) helpen bij de oplossing van deze puzzel!
 • SLAKRACE (Varia; september 2004):
  Je kunt "slakken meppen" als je vr de start op de race-slak dubbelklikt. Dit kan echter maar 5 keer.
 • SLEPERS (Onderbouw; januari 2006):
  Klik, als de STARTknop zichtbaar is, op de sleper (kikker) linksonder in beeld. Hij zal "happen". Dit wordt ook "gemeld" als de leerling de opgaven heeft gemaakt.
 • SLUIZEN (Wereldverkenning; maart 2004):
  Als men tijdens het examen 1e klas (Mist) op het rode woord "RADAR" klikt, verschijnt de examinator in beeld!
 • SNELLER (Varia; oktober 2012):
  Zet vr de start eerst de Tips "aan" en dubbelklik vervolgens op het plaatje met de vliegtuigen. Je ziet de straaljagers dan "voorbijvliegen".
 • SORTEREN (Onderbouw; januari 2012):
  Als je vr de start DUBBELklikt op het beertje dat helemaal bedolven is onder de vallende blokken, zie je een "groepsportret" van de berenfamilie.
 • SPAREN (Varia; juli 2019):
  Na afloop van het spel verschijnt het eindscorescherm. Als je hier DUBBELklikt op "Game over" zie je nog een extra "spaarding".
 • SPEURPUZZEL (Nederlandse taal; december 2012):
  Op het TWEEDE hulpscherm staat een tekening van de mogelijke woordrichtingen. Klik op deze afbeelding op een GEEL vakje en je krijgt een heuse speurpuzzel voorgeschoteld!
 • SPIJKERBORD (Rekenen; april 2014):
  Klik vr de start op het gezicht van de timmerman om hem echt te zien timmeren.
 • SPLITSEN (Rekenen; februari 2010):
  Dubbelklik (bij zichtbare STARTknop) op een WITTE vlek op de neus van de speelgoedbeer en zie hoe de beer "gesplitst" wordt.
 • SPREEKWOORD (Nederlandse taal; juni 2009):
  Klik (bij zichtbare STARTknop!) eerst DRIE keer op de bewegende appel. Daarna de letter E indrukken om een EXTRA spreekwoord te zien!
 • SPRINGER (Nederlandse taal; mei 2011):
  Door vr het spel op de BLAUWE pet te klikken zie je waar je moet klikken om te starten!
 • STACKY (Varia; november 2003):
  Maak DRIE stapeltjes van DRIE kisten en DUBBELKLIK op het mannetje linksonder om te zien waar hij zich verborgen heeft....
 • STEMBUS (Wereldverkenning; mei 2014):
  Dubbelklik vr de start op de stembus en je ziet (n hoort als het geluid AAN staat!) de bekende Dorus met het liedje "Holland".
 • STROOM (Wereldverkenning; juni 2017):
  Als je in de "leer-vorm" tijdens het vertonen van de energiebron "Licht" op het toetsenbord op de L drukt, verschijnt een "lichtende cartoon". Dit kan onbeperkt herhaald worden.
 • STRUCTOR (Nederlandse taal; december 2017):
  Zet eerst de Tips "aan" en dubbelklik vervolgens op de man in het bootje. Hij zal dan laten zien wat hij allemaal kan. Beindig met op "Start" f op "Einde" te klikken.
 • SURPRISE (Varia; december 2004):
  Als je vr aanvang van het spel op het witte etiketje op het pakje bij het mannetje klikt en daarna de juiste plaatsnaam (Meijel) invoert, krijg je de groeten uit Meijel.
 • SWITCHER (Nederlandse taal; december 2006):
  Bij zichtbare STARTknop de volgende acties achtereenvolgens ondernemen levert een tekst op in de raampjes: eerst de Tips AAN zetten (rechtsboven), daarna de Topscorerslijst oproepen, vervolgens de Tips weer UIT zetten en tenslotte op het MIDDELSTE (= vierde) mannetje of raam klikken....
 • SYNCHRON (Onderbouw; november 2017):
  Dubbelklik op het eindscherm (met de uitslagen) op de afbeelding en deze persoon zal gaan bewegen. Door het venster te sluiten wordt de animatie weer stopgezet.
 • TABELLEN (Rekenen; maart 2012):
  Als je bij zichtbare Startknop het woord COMPUTEREN intypt, zie je een tabel die de computertijd over diverse perioden aangeeft!
 • TAFELS (Rekenen; februari 2011):
  Als de STARTknop zichtbaar is n het invoerveld is actief (werkvorm Intypen), dan verschijnt na het exact intypen van de naam 'thijs' (zonder aanhalingstekens) een figuur met een opmerking.
 • TELLEVIS (Onderbouw; december 2010):
  Als er GEEN resultaten worden bewaard, verschijnt als afsluiting een scherm met de scores. Als je op dit eindscherm op een ROOD plekje op een van de vissen klikt, zie je dat ze verliefd zijn...
  Ook: met een kans van 1 op 25 verschijnt onderaan in het gras een slakje. Een klik hierop geeft wat geluid!
 • TELREEKS (Onderbouw; augustus 2005):
  Als tijdens het spel NA het wegklikken van het (gekken-)getal 11 NOG vijf keer op de (nu foute!) 11 geklikt wordt, verschijnt een gek!? Pas op: Dit werkt slechts n keer per opgestart spel!
 • TELROUTE (Varia/vh.Rekenen; mei 2012):
  Als ingesteld is dat men de naam mag INTYPEN na de start, geef dan als naam "telroutespecialist" (zonder aanhalingstekens) en men ziet een zeer speciale "telroute".
 • TELVAK (Onderbouw; september 2008):
  Klik vr de start achtereenvolgens op de knoppen "Hulp", "Info" en "TG-info" (de drie knoppen onder de "Tips" in omgekeerde volgorde!) en je leert op een leuke manier tellen tot 10!
 • TEMPOREKENEN (Rekenen; november 2009):
  Op het startscherm moet het invoervak zichtbaar zijn (Werkvorm = Intypen). Klik in het invoervak en typ (zonder aanhalingstekens) n van de woorden "snel", "vlug" of "vlot" in (het blijft een gokje!) en klik vervolgens op het rode KRUIS links!
 • TOPOxxxxx (Wereldverkenning; november 2011):
  Klik bij zichtbare startknop achtereenvolgens op de bovenste kaartlat, de onderste kaartlat en de stopwatch (op de knoppenbalk). Je ziet dan een echte "TopoTijGer". (Geldt voor alle 4 de TOPO-programma's!)
 • TRAINER (Nederlandse Taal; december 2015):
  Klik (als de Start-knop in beeld staat) eerst op de stopwatch (op de knoppenbalk) en vervolgens op de bal om de trainer zijn kunstjes te laten vertonen. Kan onbeperkt worden herhaald.
 • TREKBAL (Varia; maart 2016):
  Dubbelklik bij zichtbare startknop achtereenvolgens op de rode ballen 2, 4, 6 en 8. Je ziet dan een korte animatie. Kan onbeperkt herhaald worden, maar werkt alleen op niveau 2 (7 kolommen)!
 • TRENNIS (Varia; december 2011):
  Dubbelklik op het zwarte touwtje op het startscherm om de medaille te laten vallen. Deze is weer terug te krijgen door in de knoppenbalk rechts "Over Trennis" of de Hulp-knop aan te klikken.
 • TUINVOGELS (Wereldverkenning; april 2017):
  Als je na het behalen van een 10 het dialoogvenster sluit en daarna RECHTSklikt op de overvliegende duif, zie je nog een paar KUNSTvogels...
 • TWEEKLANK (Nederlandse taal; januari 2010):
  Als "Terugleggen toegestaan" NIET is aangevinkt en men klikt met de RECHTER muisknop tijdens het spel op de blauwe broek van de fakir, dan verschijnt een "oosters tweeklankentafereel".
 • VANDALEN (Rekenen; juni 2016):
  Klik voor aanvang van het spel het getal 8520 aan om de vandalen in werking te zien... De gehele invoer kan gewist worden met de rode pijl. Dit kan onbeperkt worden herhaald.
 • VANGVLUG (Varia; juli 2010):
  Dubbelklik voor de start op het hondje en je ziet (en hoort) dat hij niet tegen kietelen kan!
 • VARIATIES (Wereldverkenning; september 2016):
  Als je bij een (nog lege!) reeks met nummer 10, 20 of 30 bent en je klikt op de hoge plant links in beeld, dan kun je lezen hoeveel mogelijke variaties er zijn als je 5, 6, ..., 11 of 12 kleuren bloemen gebruikt! Hoewel de tijd doorloopt, krijg je hier wel bonusseconden voor terug.
 • VERGEETMENIET (Onderbouw; november 2012):
  Zet (vr de start) de "Tips" (rechtsboven) aan en klik onder de arm van het mannetje om hem te laten lachen! (Werkt alleen als het geluid AAN staat)
 • VERSCHIL (Onderbouw; april 2007):
  Zet (vr de start) de "Tips" (rechtsboven) AAN en dubbelklik op de sneeuwman. Je ziet dan een echt "zoek de verschillen"-plaatje.
 • VERVORMD (Nederlandse taal; juni 2018):
  Klik bij zichtbare startknop achtereenvolgens op "Hulp" (4e knop), "Over..." (3e knop) en de stopwatch. Je ziet dan de startfiguur vervormd...
 • VIERHANDIG (Nederlandse taal; juli 2015):
  Als je bij een zichtbare startknop eerst DUBBELklikt op de stopwatch (rechtsonder) en daarna weer DUBBELklikt op het onderste gedeelte van de "alien" zie je een ACHThandig schepsel...
 • VIJF OP RIJ (Varia; oktober 2016):
  Typ bij zichtbare startknop op het toetsenbord (dus niet op het numerieke bord) achtereenvolgens de cijfers 1-2-3-4-5 in en je krijgt een speciale vijf op een rij puzzel te zien...
 • VISDIS (Onderbouw; juni 2012):
  Als na een FOUT antwoord de "Verder"-knop in beeld staat en je klikt met de RECHTER muisknop op het mannetje in de resultatenbalk (onderaan), dan zal hij huilen van verdriet.
 • VISSEN (Varia; augustus 2007):
  Voor aanvang van het spel de Tips (rechtsboven) AAN zetten en vervolgens DUBBELKLIKKEN op het woordje "Snoek" geeft (slechts 3 keer) een goede vangst....
 • VLAGGEN (Wereldverkenning; december 2016):
  Als je in de LEER-werkvorm de Nederlandse (in de Belgische versie de Belgische!) vlag ziet staan en je DUBBELklikt daarop, dan zie je nog wat meer vlaggen.
 • VOEGWERK (Nederlandse taal; mei 2005):
  Als TIJDENS het spel een INSECT wordt gevraagd en je typt in elk beschikbaar tekstvak het woordje "vlieg" in (zonder aanhalingstekens) en je klikt vervolgens op de "Kijk na"-knop, dan zie je ze vliegen! Dit werkt maar n keer per speelbeurt!
 • VOLGORDE (Nederlandse taal; juni 2008):
  Tijdens het kiezen van de rubriek (als de "Verder"-knop in beeld staat), kies je de rubriek "Jongens", zet je vervolgens het hulpknopje (linker vak) op de 5e plaats en klik je dan in het RECHTER vak op het 5e (lege) vakje. Je ziet dan de "jongens".
 • VOORRANG (Wereldverkenning; september 2006):
  Zorg dat de 'Tips' (rechtsboven) AAN staan en klik vr de start met de rechter muisknop op de agent. Deze geeft dan een zeer goede tip!
 • VORMEN (Onderbouw; januari 2008):
  Als alle ronden zijn afgewerkt, verschijnt een grote figuur in beeld. Als je met de RECHTER muisknop op de lichtblauwe letters van "ok" klikt n de geluidseffecten staan AAN, dan hoor je het mannetje vrolijk lachen! (Als je ergens anders klikt, verdwijnt het mannetje!)
 • VRUCHTEN (Wereldverkenning; januari 2018):
  Door op het startscherm met de rechter muisknop te klikken op de fruitschaal, krijg je nog een aparte fruitschaal met een vraag voorgeschoteld.
 • WAARHEEN (Wereldverkenning; september 2012):
  Je ziet een extra foto, als je bij zichtbare STARTknop achtereenvolgens de knoppen: Vooruit - Rechts - Links - Omkeren - Vooruit aanklikt.
 • WEGTAFEL (Rekenen; mei 2019):
  Klik voor aanvang van het spel 10 keer (niet te snel!) op de knop met de rode X en de tafels zijn weg... Dit kan onbeperkt worden herhaald.
 • WERELD (Wereldverkenning; november 2003):
  Dubbelklik (bij zichtbare STARTknop) op het zwarte touwtje of op een van de kaartstokken om de aarde te zien draaien!
 • WINDROSIA (Wereldverkenning; april 2008):
  Als je vanuit het vakje helemaal RECHTS ONDERAAN naar het ZUIDOOSTEN gaat (dus het water in!), zul je verdrinken!
 • WINKELEN (Rekenen; februari 2004):
  Als men bij zichtbare STARTknop op de (voetbal?)schoenen klikt, zal de bal door de ruit vliegen. (Dit werkt echter maar 5 keer per speelbeurt)
 • WOORDRIJ (Nederlandse taal; mei 2015):
  Bekijk vr de start eerst de topscoretabel en als je daarna dubbelklikt op het mannetje, zie je een "speciale woordrij".
 • WOORDZOEK (Nederlandse taal; oktober 2007):
  Typ de tekst "zoek het woord" (zonder aanhalingstekens) als de startknop zichtbaar is. Eventueel eerst alle invoer wissen met [backspace]. Sluit het zinnetje af met [enter] en je vindt het woord!
 • WOSORT (Onderbouw; februari 2012):
  Door het intypen van de tekst WACHTWOORD (als de START-knop nog in beeld staat!) zie je nog enkele "woordsoorten".
 • ZAKZAKEN (Nederlandse taal; februari 2006):
  Als de STARTknop zichtbaar is en er hangen VIER zakken, klik dan met de RECHTER muisknop op het gele nummer "3" om te kijken wat er IN deze of een andere zak zit!
 • ZINNIG (Nederlandse taal; mei 2013):
  Bij zichtbare STARTknop het GROENE potloodje op de tafel aanklikken, geeft een paar "zinnige zinnen".
 • ZINSKERN (Nederlandse taal; januari 2011):
  Typ vr de start het woord "kernzin" in en klik vervolgens op de "Kijk Na"-knop (met het vergrootglas). Je ziet dan een "kernzin". Een fout woord kan gewist worden met de "backspace".
 • ZINTUIGEN (Wereldverkenning; januari 2019):
  Als je bij zichtbare Start-knop eerst de Tips "aan" zet (rechtsboven) en je DUBBELklikt dan 5 keer op de verspringende cirkel op het beginscherm, dan zie je een "apenspreuk". Dit kan steeds weer herhaald worden.
 • ZOEKBAL (Varia; februari 2019):
  Als je voor aanvang van het spel op de startknop IN DE BOOM klikt, wordt de kat even "wakker". Dit kan onbeperkt worden herhaald.
 • ZOEKLETTER (Nederlandse taal; november 2004):
  Als je tijdens het spel 'thys' intypt, krijg je 1000 bonuspunten en een echte "zoekletter". Pas op: dit werkt slechts n keer!
 • ZOEKWOORD (Onderbouw; juli 2014):
  Bij zichtbare start-knop achtereenvolgens DUBBELklikken op de woorden "Opgave", "Goed" en "Fout" toont een echte zoekwoord-puzzel. Als binnen n minuut het woord niet gevonden is wordt het getoond.

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar WinPak32-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina
Nieuws Software