logo   TG Software   logo

TijGer32 - TopoTijger

Inhoud

Wat is TopoTijger?
Mogelijkheden van TopoTijger
Globale beschrijving
Aanschaf
Bestandenoverzicht


Wat is TopoTijger?

TopoTijGer is een zogenaamd raamwerkprogramma, een "schil" waarin veel (eventueel zelf vervaardigde) bestanden met topografische opdrachten verwerkt kunnen worden. Deze bestanden kunnen op allerlei topo-onderdelen betrekking hebben: Landen, Hoofdsteden, Wateren, enz., maar kunnen ook betrekking hebben op een bepaald gebied of van algemene aard zijn: Varia, Nederland, Eruopa, enz.

Het hoofdgedeelte bestaat uit de programma's "TopoTijGer.exe" (voor de leerling) en "TopoTijGerLK.exe" (voor de leerkracht):
 • LEERLING-gedeelte.
  De leerling kiest groep en naam. Daarna wordt het in gestelde aantal vragen afgewerkt, waarbij de resultaten uiteraard (automatisch) op schijf worden bewaard.
 • LEERKRACHT-gedeelte.
  De leerkracht kan o.a. instellingen wijzigen, groepen/klassen wijzigen, resultaten zien, afdrukken en wissen. Vanuit het leerkrachtgedeelte kan het leerlinggedeelte "getest" worden om te kijken of alle instellingen naar wens zijn. Tevens kan de leerkracht topografiebestanden aanmaken, verwijderen en bewerken. Bij de aanschaf worden reeds enkele bestanden meegeleverd.


  Titelpagina van TopoTijGer LK

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Mogelijkheden van TopoTijger

De belangrijkste mogelijkheden van TopoTijGer in het kort:
 • Er kan gewerkt worden met n of meerdere topografiebestanden, zodat ook een algemene "herhaling" met bijvoorbeeld lle bestanden mogelijk is.
 • Databestanden kunnen worden toegevoegd, gewijzigd, bekeken en afgedrukt (naar keuze in lettertype Arial of Courier; grootte 8 tot 14 punten), zodat ze in een klapper bewaard kunnen worden.


  Databestandenbeheer in de leerkrachtmodule

 • De 15 bijgevoegde landkaartjes zijn eventueel op kleinere punten aan te passen. Dat kan via het "Leerkracht"-gedeelte. Er kunnen gn kaarten worden toegevoegd of verwijderd.


  Kaartbeheer in de leerkrachtmodule

 • De leerkracht kan de NORM bepalen (0,0 tot 10,0 in stappen van 0,5). Deze norm bepaalt, of de leerling na afloop van de oefening eventueel wordt beloond met een "puzzel".
 • Resultaten worden automatisch bewaard (behalve van de extra puzzel) en kunnen per leerling worden bekeken, afgedrukt en gewist.
 • Printer-uitdraaien van de resultaten kunnen ook naar de tekstverwerker "Kladblok" worden gestuurd, zodat ze als bestand opgeslagen en verder bewerkt kunnen worden.

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Globale beschrijving

De leerkracht heeft de mogelijkheid de instellingen te bekijken en eventueel te wijzigen. Indien ingesteld kan de leerling vr het opstarten het instelmenu oproepen met een functietoets.


Instelmenu in de LK-module<


Via het INSTELMENU kan de leerkracht bepalen "Wat de leerling mag doen":
- Met welk(e) bestand(en) wordt gewerkt;
- Hoeveel opgaven (5 tot 50) er worden gegeven;
- Het aantal keuzen (3 tot 6);
- De beloningsnorm (0,0 tot 10,0) voor het mogen maken van de puzzel;
- Of er per opgave n herkansing mogelijk is;
- Of de kaartnaam bij de landkaart wordt getoond.

De leerling ziet bij een landkaartje (indien ingesteld) een vraag of opgave met daarbij 3 tot 6 antwoorden. Ter verduidelijking kan op de kaart met een rode pijl een bepaalde plaats, rivier, zee, o.d. worden aangeven.


Werkscherm van TopoTijGer Leerling


De leerling klikt telkens op n van de antwoordknoppen. Na een fout antwoord is eventueel nog n herkansing mogelijk.

Indien de leerling voldoende scoort (afhankelijk van de ingestelde norm), volgt er een beloning volgen in de vorm van een "puzzel" van een wereldkaart. Door het verwisselen van telkens twee puzzelstukken moet de originele afbeelding worden hersteld.


Opdracht voltooid... puzzelen maar


Uiteraard worden noch de "resultaten" van deze puzzel noch de tijd die eraan wordt besteed vastgelegd.


Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Aanschaf

TopoTijger is uitsluitend te bestellen als onderdeel van het TijGerpakket. Dit pakket kan per post, per e-mail of online worden besteld bij de uitgever:
Thijs Geerlings Software
In de Haag 1
5768 HB Meijel (Nederland)
E-mail: post@tgsoftware.nl


Voor TopoTijGer geldt gn upgradeprijs.

Bij afname van 2 of meer TijGerprogramma's in n bestelling hanteren we kwantumkortingen tot maximaal 65%!

Betaling: Vr of binnen 20 (werk)dagen na ontvangst van de cd door overmaking van het bedrag op RABO-bankrekening 13.34.20.884 (IBAN: NL46 RABO 0133 4208 84) t.n.v. Thijs Geerlings Software, Meijel (NL).

Bedragen tot 70,-- dienen VOORAF betaald te worden!

Voor programma-overzicht zie programma-catalogus.
Schriftelijk bestellen? Download het bestelformulier af.
Online bestellen? Kruis aan op het online bestelformulier.

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Bestandenoverzicht

Nr Titel (bestandsnaam) Auteur Aantal
1HoofdstedenThijs Geerlings, Meijel73
2LandenThijs Geerlings, Meijel66
3NederlandThijs Geerlings, Meijel110
4StedenThijs Geerlings, Meijel168
5VariaThijs Geerlings, Meijel28
6WaterenThijs Geerlings, Meijel68

GRATIS extra bestanden

Door gebruikers van TopoTijGer zijn nog gn extra bestanden voor dit programma ingezonden.

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina
Nieuws Software