logo   TG Software   logo

TijGer32 Systeemmodule
Uitsluitend te gebruiken door de systeem- of netwerkbeheerder

Inhoud

De systeemmodule
Overzicht

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

De systeemmodule

De eerdere "losse" hulpprogramma's (Inloggen, Edex-import, Ophogen groepen/klassen en Dankwoord-editor) zijn vanaf versie 13.01 gebundeld in ÚÚn systeembeheerprogramma met de naam "TGSysteem.exe". Dit programma bevindt zich (na installatie) in de map waarin WinPak32 en/of TijGer32 is ge´nstalleerd.
Hierbij moet uitdrukkelijk vermeld worden, dat deze systeemmodule uitsluitend bedoeld is voor gebruik door de systeem- of netwerkbeheerder en niet door de afzonderlijke leerkrachten.

Tabblad "Intro"

Met behulp van deze module kunnen meteen na de installatie van WinPak32 en/of het TijGerpakket door de systeem- of netwerkbeheerder de belangrijkste instellingen voor het werken met een of beide pakketten worden verwezenlijkt. Alle instellingen gelden voor BEIDE pakketten (mits ge´nstalleerd).
Hieronder een beknopt overzicht van de mogelijkheden.

Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Overzicht

Als eerste kunnen de algemene instellingen zoals landenversie en de paden naar de ge´nstalleerde software worden bepaald.


Tabblad "Algemeen" voor algemene systeeminstellingen

Nadat een geschikte mappenstructuur is aangemaakt, kan voor elke leerkracht of groep/klas een inlogcode (eventueel met wachtwoord) worden ingesteld.


Tabblad "Inlogbeheer" voor datapaden en wachtwoorden

Voor aanvang van het eigenlijke gebruik van deze pakketten is het wenselijk de leerlingenlijsten in de juiste gebruikersmappen te plaatsen. Als men via een leerlingenadministratieprogramma (b.v. Esis-A) een EDEX-bestand kan exporteren, kunnen de leerlingenlijsten via het tabllad "Edex-import" comfortabel worden ge´mporteerd voor gebruik binnen Winpak32 en het TijGerpakket.


Tabblad "Edex-import" voor import van EDEX-leerlingenlijsten

Bij aanvang van een nieuw schooljaar is het een goed gebruik de behaalde resultaten te wissen en de groepen/klassen op te hogen. Hiervoor zijn de functies op het tabblad "Ophogen groepen" (in de Belgische versie "Ophogen klassen") zeer geschikt.


Tabblad "Ophogen groepen" voor wissen resultaten en ophogen groepen

De hoofdmodules voor Leerkracht en Leerling kunnen voorzien worden een "dankwoord" in de trant van "Geschonken door mevrouw ..." of "Bij gelegenheid van ons 50-jarig bestaan". Deze dankwoorden verschijnen dan op de titelpagina(s) van het betreffende pakket.


Tabblad "Dankwoord-editor" voor het toevoegen van "dankwoorden"

Op het laatste tabblad treft men een uitvoerige handleiding aan, waardoor de hierboven getoonde opties goed kunnen worden uitgevoerd.


Tabblad "Handleiding" met een uitvoerige gebruikshandleiding


Terug naar SOFTWARE-menu    Terug naar TijGer-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina
Nieuws Software