logo   TG Software   logo

Prijsoverzicht en kortingen

 Prijsoverzicht per pakket
 Kwantumkortingen
 Optimale bestelling TijGer32
 Optimale bestelling WinPak32

Terug naar INFO-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Prijsoverzicht per pakket

Overzicht per 1 januari 2015; geldig tot en met 31 december 2016

Van de meeste pakketten is een DEMO-versie GRATIS te downloaden vanaf onze homepage. Er zijn dan echter geen handleidingen en informatiebestanden bijgevoegd, maar die kunt u in de meeste gevallen ook weer downloaden.
 • Deze prijsopgaven onder voorbehoud.
 • Alle prijzen zijn INCL.BTW, verzendkosten en support, tenzij anders aangegeven.
 • Alle prijzen zijn EENMALIG, dus geen latere kosten.
 • Kwantumkorting wordt berekend op het eindbedrag van de (upgrade)prijzen.
 • Bij elk softwarepakket wordt een instructie meegestuurd. Handleidingen staan op de cd.
 • Alle onderdelen van eenzelfde pakket worden op ιιn cd-rom gebrand.
 • Hiermee komen alle eerdere prijslijsten te vervallen.
TijGerpakket
voor Windows 95 en later (NETWERK ιn stand-alone)
Eenmalige prijs
(incl. BTW)
Per raamwerkprogramma (incl. bestanden) of special; incl. instructieboekje
Incl. hoofdmodules voor Leerkracht en Leerling
€ 90,00
UPGRADE van "oud" TijGerprogramma per programma
 (Dit wordt door ons gecontroleerd!)
€ 25,00
DEMO-CD: met alle TijGer-demoversies € 10,00
Kwantumkortingen:
- bij 2 of 3 programma's: 10%
- bij 4 of 5 programma's: 20%
- bij 6 of 7 programma's: 30%
- bij 8 of 9 programma's: 40%
- bij 10 of 11 programma's: 50%
- bij 12 of meer programma's: 60%
Prijstip voor een
Optimale bestelling

WinPak32
voor Windows 95 en later (NETWERK ιn stand-alone)
Eenmalige prijs
(incl. BTW)
Per programma; minimaal 4 stuks; incl. instructieboekje
Incl. hoofdmodules voor Leerkracht en Leerling
€ 12,00
UPGRADE van "oud" Windowspakket (NL) of Winpak (B) per programma
(Dit wordt door ons gecontroleerd!)
€ 4,00
DEMO-CD: met 3 testprogramma's, schema's en veel informatie € 5,00
Kwantumkortingen:
- bij 10 programma's: 10%
- bij 20 programma's: 20%
- bij 40 programma's: 30%
- bij 60 programma's: 40%
- bij 100 programma's: 50%
- bij 150 programma's: 60%
- bij COMPLETE pakket (= 197 programma's): 65%
Prijstip voor een
Optimale bestelling

WinPak32 Thuisversie
voor Windows 95 en later (gιιn netwerk)
Eenmalige prijs
(incl. BTW)
Per vastgesteld pakket met 5 programma's; incl. instructieboekje
 Incl. hoofdmodules voor Ouder en Leerling
€ 30,00 *)
Per los programma; minimaal 4 stuks; incl. instructieboekje
 Incl. hoofdmodules voor Ouder en Leerling
*) Voor de Thuisversie worden geen kwantumkortingen verleend!
€ 7,50 *)

Overige software
voor Windows 95 en later (gιιn netwerk)
Eenmalige prijs
(incl. BTW)
Programma Biljartscore; incl. handleiding
**) Neem contact met ons op voor aanpassing van het programma aan uw club!
DEMO-versie GRATIS te downloaden.
€ 50,00 **)
Programma Biljarttoernooi; incl. handleiding
**) Neem contact met ons op voor aanpassing van het programma aan uw club!
DEMO-versie GRATIS te downloaden.
€ 50,00 **)
Pakket Dobbelspelen de Luxe met 12 solo-dobbelspelletjes
***) Bij bestelling van BEIDE spelen-pakketten tegelijk bedraagt de prijs samen € 75,-.
DEMO-versie GRATIS te downloaden.
€ 50,00 ***)
Pakket Kaartspelen de Luxe met 12 patience-achtige kaartspelletjes
***) Bij bestelling van BEIDE spelen-pakketten tegelijk bedraagt de prijs samen € 75,-.
DEMO-versie GRATIS te downloaden.
€ 50,00 ***)


Terug naar INFO-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Kwantumkortingen

Onderstaande EXTRA kortingen gelden allιιn onder de volgende voorwaarden:
 1. Bij de bestelling is een duidelijk SCHOLENOVERZICHT meegestuurd.
 2. Alle cd's en handleidingen worden naar ιιn adres verstuurd.
 3. Het betreft meerdere exemplaren van DEZELFDE programma's.
 4. Betaling dient te geschieden binnen 20 (werk)dagen na factuurdatum.
 5. Niet geldig voor de WinPak32 Thuisversie en de Overige software.
Uiteraard gelden de normale (in het prijsoverzicht vermelde) afnamekortingen voor ELKE SCHOOL apart. Deze worden eerst berekend alvorens de kwantumkorting toe te passen.

De cd's worden door ons gecodeerd en verpakt PER SCHOOL, maar bij elkaar naar ιιn adres opgestuurd. Vermeld dus (buiten het verzend-adres!) duidelijk van ELKE SCHOOL de juiste gegevens:
BRINcode - Schoolnaam - Adres - Postcode + Plaats - Telefoon - (eventueel e-mail en contactpersoon)
Natuurlijk wordt er voor elke deelnemende school een aparte handleiding/instructie meegeleverd.

Overzicht

1 gelijk exemplaar = 0% korting
2 gelijke exemplaren = 10% korting
3 - 5 gelijke exemplaren = 20% korting
6 - 10 gelijke exemplaren = 30% korting
11 - 15 gelijke exemplaren = 40% korting
meer dan 15 gelijke exemplaren = 50% korting
 

Een rekenvoorbeeld

Men bestelt voor 6 scholen elk 20 (dezelfde!) programma's uit WinPak32.
Kosten per school: 20 programma's ΰ € 12,- is € 240,-
Korting 20% wegens afname van 20 programma's: € 48,-
Totaalprijs per school: € 192,-
Totaalprijs voor alle scholen: 6 x € 192,- = € 1.152,-
Korting wegens deelname 6 scholen (zie schema): 30% = € 345,60
Eind-totaalprijs: € 806,40 (in plaats van € 1.440,-)
 
Op verzoek maken wij voor u een offerte "op maat".


Terug naar INFO-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Optimale bestelling TijGer32

Hoeveel TijGerprogramma's moet men bestellen om zo optimaal mogelijk te profiteren van de kwantumkortingen?

Een voorbeeld:
U zou graag 9 TijGerprogramma's willen bestellen, waarvoor u moet betalen:
9 x € 90,- = € 810,- minus 40% is € 486,-.

Voor 12 programma's zou u echter moeten betalen:
12 x € 90,- = € 1.080,- minus 60% is € 432,-.

U krijgt in het tweede geval 3 programma's MEER voor € 54,- MINDER!

En kijkt u eens naar de eindprijzen voor 8 en 12 programma's!

Kies voor uw bestelling dus zo mogelijk een zo gunstig mogelijk aantal programma's!

Momenteel zijn slechts 13 TijGerprogramma's beschikbaar voor verkoop.

Terug naar INFO-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Optimale bestelling WinPak32

Hoeveel WinPak32-programma's moet men bestellen om zo optimaal mogelijk te profiteren van de kwantumkortingen?

Een voorbeeld:
U zou graag 58 programma's willen bestellen, waarvoor u moet betalen:
58 x € 12,- = € 696,- minus 30% is € 487,20.

Voor 60 programma's zou u echter moeten betalen:
60 x € 12,- = € 720,- minus 40% is € 432,00.

U krijgt in het tweede geval 2 programma's MEER voor ruim € 55,- MINDER!

Hiernaast een (beknopt) kortingsoverzicht van de WinPak32-programma's.
 • De GROENE cellen geven een OPTIMALE bestelling aan (u profiteert dan van de maximale korting!);
 • de WITTE cellen geven een NORMALE bestelling aan, waarmee u nog profiteert van de ingestelde korting;
 • de GELE cellen geven een ONGUNSTIGE (= tot € 50,- te dure) bestelling aan, want met het eerstvolgende GROENE aantal betaalt u evenveel of zelfs MINDER voor mιιr programma's;
 • de ORANJE (€ 50 tot € 150 te duur!) en RODE (meer dan € 150 te duur!) cellen geven een zιιr ongunstige bestelling aan.
Kies voor uw bestelling dus zo mogelijk een "groen" of een "wit" aantal programma's!

U kunt de uitgebreide berekeningstabel ook als (met Winzip ingepakt) Excel-bestand downloaden.

Terug naar INFO-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina
Nieuws Software