logo   TG Software   logo

Leveringsvoorwaarden

 1. Verkrijgbaarheid
  Onze (Nederlandse) programma's zijn UITSLUITEND rechtstreeks bij Thijs Geerlings Software verkrijgbaar f via enkele grotere levenranciers van school-computernetwerken. Als u deze programma's op een andere plaats aanschaft, betreft het illegale kopien. Neem in dat geval s.v.p. contact met ons op.
 2. Codering
  Elk geleverd programma wordt "op naam" geleverd: de cd's worden gecodeerd met NAW-gegevens (naam - adres - woonplaats) van de school (of van de particulier).
 3. Gebruik
  De programma's mogen binnen het genoemde instituut (= BRINcode) op meerdere computers (incl. netwerken) genstalleerd en gebruikt worden zonder verdere kosten (= Schoollicentie). Gebruik op verschillende scholen (b.v. binnen n schoolbestuur of een samenwerkingsverband) is NIET toegestaan.
 4. Rechten
  Op alle programma's n de bijbehorende handleidingen rust auteursrecht. Het aan derden doorgeven van gehele of gedeeltelijke programma's en/of kopien daarvan is verboden.
 5. Aansprakelijkheid
  Noch de uitgever, noch de auteur, noch een medewerker aan deze programma's kan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke door het gebruik van deze programma's zou zijn veroorzaakt. Het gebruik is geheel voor risico van de koper.
 6. Virussen
  We controleren onze programma's permanent op besmetting door bekende en onbekende virussen. We kunnen hiervoor echter geen uitsluitsel geven.
 7. Ruiling
  Bestelde programma's worden NIET geruild of teruggenomen! In geval van gebreken wordt een nieuw programma toegezonden.
 8. Garantie
  Programma's worden gedurende een jaar na aankoop GRATIS vervangen indien materiaalfouten of ernstige programmafouten optreden. Normale "updates" van deze programma's vallen NIET binnen deze garantie. Geregistreerde gebruikers worden op de hoogte gehouden van updates en nieuwe uitgaven.
 9. Einde garantie
  De garantie vervalt, als men (op afspraak!) geen originele cd terugstuurt en/of er geknoeid is met de codebestanden en/of de garantietermijn verstreken is. (In het laatste geval kunt u contact met ons opnemen voor het treffen van een passende regeling).
 10. Handleiding
  Bij elke levering wordt een schriftelijke installeerinstructie gevoegd. Uitgebreidere handleidingen staan in DOC- en/of PDF-formaat op de cd en kunnen naar wens worden bekeken en afgedrukt. Tevens zijn alle (deel)programma's voorzien van ingebouwde hulppagina's.
 11. Bestelling
  Bestelling (in verband met correcte tenaamstelling) dient schriftelijk (via post of e-mail) te gebeuren. Gebruik bij voorkeur een voorgedrukt bestelformulier of bestel online. Bestelformulieren en online-bestelmogelijkheden staan bij de betreffende software vermeld.
  Bestellingen moeten voorzien zijn van de volgende gegevens:
  1. volledige NAAM en ADRES (wordt gebruikt voor de codering)
  2. naam van een CONTACTPERSOON (alleen voor scholen e.d.)
  3. telefoonnummer (van de school e.d.)
  4. voor scholen e.d. de BRIN-code
  5. welke programma's
  6. eventueel een URL (Internet-adres) en/of e-mailadres.
 12. Educatieve software
  Omdat onze softwarepakketten echte educatieve software bevatten worden deze uitsluitend aan scholen of educatieve instituten geleverd. Voor particulieren is de aparte "WinPak32 Thuisversie" bedoeld.
 13. Prijzen
  Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, verzendkosten, support, e.d. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 14. Betaling
  Betaling dient te geschieden vr of binnen 20 (werk)dagen na ontvangst van de cd(s) door overmaking van het bedrag op RABO-bankrekening 13.34.20.884 (IBAN: NL46 RABO 0133 4208 84) ten name van Thijs Geerlings Software, Meijel (NL).
 15. Minimum bedrag
  Bestellingen onder de 70,- moeten vraf worden betaald (b.v. in contante euro's of overboeking). Grotere bestellingen worden op rekening geleverd.
 16. Landenversie
  Alle software (WinPak32 en TijGerpakket) wordt in een "tweelandenversie" uitgebracht en is dus te gebruiken op scholen in
  Nederland n Vlaanderen. Dit is nmaal via de LK-module in te stellen.
 17. Factuur (bij online bestellingen)
  U klikt de gewenste programma's aan en verstuurt de bestelling "online". Na verificatie van deze bestelling maken wij een factuur, die u per omgaande (in tweevoud) krijgt toegestuurd (zo mogelijk binnen 48 uur).
 18. Betaling / bevestiging (bij online bestellingen)
  U betaalt deze factuur via onze bankrekening (zie punt 14). Wij maken intussen de bestelling gereed en coderen de programma's op (opgegeven) naam en adres van de school of particulier.
  U kunt ook ter bevestiging n factuur ondertekenen en naar ons terugzenden.
 19. Verzending (bij online bestellingen)
  Na ontvangst van de betaling (f de ondertekende factuur) worden de programma's per omgaande naar het gecodeerde adres verstuurd.
  Als de zending naar een ANDER adres moet worden gestuurd, kunt u ons dat laten weten!
 20. Snelle levering (bij online bestellingen)
  Wilt u de bestelde programma's SNELLER in huis? Bevestig uw bestelling dan door middel van een apart e-mail bericht! We sturen de programma's plus de factuur dan met spoed op!


Terug naar INFO-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina
Nieuws Software