logo   TG Software   logo

Chronologie

Chronologisch overzicht
In schema
Planning 2016 en verder

Terug naar INFO-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Chronologisch overzicht

Een beknopt chronologisch overzicht van onze educatieve software:
 • 1988-1990 (Master Software; Teachware)
  - Unipakket voor MSX1- en MSX2-computers
 • 1991-1992 (Thijs Geerlings Software)
  - BasisPakket (versie 1) voor DOS; 14 diskettes
 • 1993
  - WindowsPakket (versie 1; circa 60 programma's)
  - Eerste special: Sociem (versie 1) (oktober)
 • 1994
  - BioRama (versie 16 kleuren)
 • 1995
  - Eerste raamwerk: Detector (versie 95 met disk 00) (februari)
  - WindowsPakket (versie 2; uitgebreid tot 75 programma's)
  - Woordwerk (versie 95) (juli)
 • 1996
  - Alle software: aangepast aan nieuwe spelling
  - BioRama (versie 96; geheel vernieuwd in ware kleuren) (maart)
  - Sociem (geheel herziene versie 96) (maart)
  - Detector (bestandendisk 01) (juli)
 • 1997
  - Decabaal (versie 97) (maart)
  - Tweetal (versie 97) (november)
  - WindowsPakket (versie 97; nu 90 programma's)
 • 1998
  - Alle software: aangepast aan nieuwe telefoon-/faxnummers
  - Taalwerk (versie 98) (maart)
  - Start homepage "www.tgsoftware.nl"
 • 1999
  - RedactieRekenen (versie 99) (januari)
  - WinPak (Vlaamse versie; 11 diskettes) (januari)
  - WindowsPakket (versie 99; nu 100 programma's) (februari)
  - Tweetal (versie 99.01) nu als FREEware (juni)
  - Woordwerk (versie 00 in Delphi) (oktober)
  - Detector (versie 00 in Delphi) (november)
  - Decabaal (versie 00 met Geflest i.p.v. Verfboom) (november)
 • 2000
  - Alle software: aangepast aan EURO-bedragen en v.o.f.-gegevens
  - Demo-CD van alle software-pakketten (januari)
  - WinPak (Vlaamse versie; diskette KleuterB toegevoegd) (maart)
  - RedactieRekenen (123 - Vlaamse versie) (april)
  - Netwerkversie WinPak32 (versie 00.01) verschijnt (april)
 • 2001
  - JUBILEUMJAAR: Speciale jubileum-homepage met diverse acties
  - Alle SHAREWARE (Centrix, Kaartspelen) omgezet in FREEWARE
  - Uitbreiding WinPak32 (versie 01.01) naar ruim 100 programma's
 • 2002
  - Uitbreiding WinPak32 (versie 02.01) naar ruim 120 programma's
  - Start TijGerpakket raamwerken in netwerk-versie (maart)
  - Uitbreiding TijGerpakket naar 8 deelprogramma's (september)
  - Losse EDEX-import module (oktober)
  - Thuisversie WinPak32 (versie 02.02) met aparte Oudermodule
  - Het DOS-Basispakket wordt (na 10 jaar) uit de handel genomen
 • 2003
  - Stopzetting WinPak Vlaamse versie (maart) na 4 jaar
  - Uitbreiding WinPak32 (v 03.01) naar 144 progr. = 1 gros! (oktober)
  - Uitbreiding TijGerpakket naar 10 programma's (november)
  - Bestandendisk 02 toegevoegd aan DetecTijGer! (december)
  - Windowspakket wordt na 10 jaar stopgezet! (december)
  - Stopzetting Raamwerken voor Windows 3.11 (december)
 • 2004
  - Aanvullende bestanden voor WoordTijGer en TaalTijGer (maart)
  - Update 4.01 met "blokkade" van WinPak32LK-module (april)
  - Update SociTijGerLK (september)
  - Demo-versie van Galaxicon-pakket (december)
 • 2005
  - Eerste versie van Galaxicon-pakket (januari)
  - Diverse aanvullende bestanden TijGerpakket (september)
  - Uitbreiding Galaxicon-pakket tot 15 planeten (oktober)
 • 2006
  - Uitbreiding Galaxicon-pakket tot 17 planeten (februari)
 • 2007
  - Diverse aanvullende bestanden TijGerpakket (februari)
  - Alle software aangepast wegens einde V.O.F. (maart-april)
 • 2008
  - Nieuwe programma-zoeker "ZoekProg" in WinPak32 (februari)
  - WinPak32 LK-module en LL-module vernieuwd (o.a. Zoekmodule ingebouwd) (september)
  - Uitbreiding WinPak32 (v 09.01) naar 167 programma's (november-december)
 • 2009
  - Uitbreiding WinPak32 (v 09.01) naar 176 programma's
  - Update TijGerpakket naar versie 09.01 (november-december)
 • 2010
  - Geen uitbreidingen of updates uitgegeven.
 • 2011
  - Uitbreiding WinPak32 (v 09.03) naar 183 programma's (mei)
  - Uitbreiding WinPak32 (v 09.03) naar 190 programma's (november)
  - Enkele Biljart-programma's: Biljartscore en Biljarttoernooi (december)
 • 2012
  - Galaxicon-pakket uit de handel genomen (juni)
  - Uitbreiding WinPak32 (v 09.03) naar 200 programma's (augustus)
  - Toevoeging gratis Computercursussen voor MS Office 97/2003 (september)
  - Revisie TijGerpakket (v 10.03) en uitbreiding naar 13 deelprogramma's (oktober)
 • 2013
  - Revisie gehele WinPak32 (versie 13.01) naar een schermresolutie van minimaal 1024x768 pixels (januari)
  - Revisie gehele TijGerpakket (versie 13.01) naar een schermresolutie van minimaal 1024x768 pixels (januari)
  - Alle TijGer- én WinPak32-hulpprogramma's (Ophogen, Edex-import, Inlogbeheer en Dankwoord) verzameld in één systeemmodule "TGSysteem.exe" voor beide pakketten (januari)
 • 2014
  - Hobby-software (versie 15.01) toegevoegd: Spelen de Luxe, Biljartprogramma's (januari/maart)
  - Revisie gehele WinPak32 (versie 15.01) i.v.m. wegvallen fax en postbus (november)
  - Revisie gehele TijGerpakket (versie 15.01) i.v.m. wegvallen fax en postbus (november)
 • 2015
  - Geen wijzigingen.
 • 2016
  - ??

Terug naar INFO-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

In schema

Bovenstaand jaaroverzicht, weergegeven in een overzichtelijk schema.
De getallen geven het totaal aantal programma's of programmaonderdelen van het betreffende pakket aan.
In 2015 en verder zullen de volgende pakketten nog te koop zijn:
 1. WinPak32 Schoolversie (versie 13.01)
  Naar WinPak32-pagina

 2. WinPak32 Thuisversie (versie 13.01)
  Naar WinPak32Thuis-pagina

 3. TijGerpakket Schoolversie (versie 13.01)
  Naar TijGer-pagina


Het Galaxicon-pakket is per 1 juni 2012 uit de handel genomen.
Overige software
Momenteel is er ook diverse andere software verkrijgbaar voor hobby, school en werk.
Naar Overige software-pagina

Terug naar INFO-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Planning 2016 en verder

ONDER VOORBEHOUD
De volgende activiteiten staan (onder voorbehoud) op het programma voor 2015 en verder:

 • WinPak32
  WinPak32 is inmiddels uitgebreid tot 200 stuks (waarvan 197 in verkoop en 3 als demo) en is hiermee helemaal "vol"!
  Het gehele pakket is "opgefrist" en nu alleen nog werkend onder een schermresolutie van minimaal 1024x768 pixels.
  Mogelijk verschijnen er nog updates van bestaande programma's.
  Zie verder bij WinPak32.

 • TijGerpakket
  Het gehele pakket is "opgefrist" en nu alleen nog werkend onder een schermresolutie van minimaal 1024x768 pixels.
  Mogelijke uitbreiding met nieuwe bestanden bij o.a. QuizTijGer, SomTijGer, TopoTijGer en/of andere TijGerraamwerken.
  Mogelijk ook nieuwe TijGer-onderdelen.
  Verder bekijken we de mogelijkheid om ook voor het TijGerpakket een gratis cursusboek samen te stellen (vergelijkbaar met het cursusboek "Aan het werk met WinPak32").
  Meer info over het TijGerpakket.

 • Overige software
  Informatie en demo's van overige software voor hobby, school en werk.
  Zie verder bij Overige software.

Terug naar INFO-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina
Nieuws Software