logo   TG Software   logo

Wie zijn wij?

Wie is Thijs Geerlings?
Hoe zijn we bereikbaar?
Bankrelatie
Ons logo
TijGersoftware
Achtergronden

Terug naar CONTACT-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Wie is Thijs Geerlings?

Thijs Geerlings heeft ruim 40 jaar onderwijservaring: eerst 30 jaar in het basisonderwijs en vervolgens 10 jaar als o.a. Docent Informatica in VolwassenenEducatie en MBO. Zijn grootste hobby is het werken met en programmeren van educatieve software.
In 1988 werd zijn eerste software verspreid onder de naam Master Software en later nog even onder de naam Teachware.
Sinds 1 januari 1991 wordt dit gedaan in de vorm van een eigen software-bedrijf onder de naam Thijs Geerlings Software.
Per 1 januari 1999 werd dit bedrijf omgezet in een v.o.f.
Per 8 maart 2007 werd de v.o.f. weer omgezet in een eenmanszaak.
Na een periode met MSX-computers te hebben gewerkt, werd bij de introductie van het Comeniusproject overgestapt naar de PC. Eerst werd geprogrammeerd in QuickBasic (QBasic), daarna in Visual Basic en vervolgens in Delphi (Pascal).
In enkele gevallen werd ook Turbo Pascal, C/C++, HTML, PHP5, Java of DarkBASIC Professional gebruikt.

Terug naar CONTACT-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Hoe zijn wij bereikbaar?

Via onderstaande kanalen kunt u ons bereiken:
Naam : Thijs Geerlings Software
Adres : In de Haag 1, 5768 HB MEIJEL
Telefoon : +31 (0)77 466 92 76
Homepage :  www.tgsoftware.nl (daar bent u nu!)
E-mail : post@tgsoftware.nl (via e-mailverbinding)
Helpdesk : support@tgsoftware.nl (via e-mailverbinding)
Ter plekke : Uitsluitend op afspraak op ons kantoor (In de Haag 1) te Meijel.


Meijel ligt aan de rand van de Peel, net aan de Limburgse kant van de grens Noord-Brabant / Limburg,
in het centrum van de vierhoek Venlo, Roermond, Weert, Deurne.


Terug naar CONTACT-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Bankrelatie

Betalingen van facturen en bestellingen die vooraf betaald moeten worden, kunnen via onderstaande bankrelatie. Vermeld bij uw betaling het FACTUURNUMMER of de PROGRAMMA'S die u wilt bestellen.
Vermeld als naam Thijs Geerlings Software, Meijel.

NEDERLAND Rekeningnummer
Rabobank (NL) NL46 RABO 0133 4208 84


Terug naar CONTACT-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Ons logo

Computer-letters werden (in de oudere systemen) opgebouwd uit een combinatie van vlakjes binnen een raster (van b.v. 8 x 8).
In de MSX-periode werd ons logo ontwikkeld als een combinatie van de letters T en G op een 8-bij-8 vlak.
In een sterk verkleinde vorm worden de rasterlijntjes weggelaten.


Terug naar CONTACT-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

TijGersoftware

Om ons raamwerkenverzamelpakket een extra herkenbaarheid mee te geven, kozen we een aparte naam voor dit softwarepakket:
TijGer
Deze naam kozen we om de volgende redenen:
 • De (rode) letters t en g staan ook in ons logo;
 • Tijger klinkt een beetje als "Thijs Geerlings";
 • De tijger staat voor (daad)kracht;
 • In zijn jeugd had Thijs (samen met zijn broer Ger) een "Firma Tijger" (Thijs-Ger).
TijGer-logo

TijGer

We vonden tekenaar Jean Gouders uit Roermond bereid een serie "tijgers" te ontwerpen. U vindt zijn geweldige creaties terug in de TijGerprogramma's (en een voorbeeld hierboven).
Meer info en afbeeldingen: zie TijGerpakket.

Terug naar CONTACT-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina

Achtergronden

Bij de samenstelling van onze educatieve softwarepakketten (vooral voor het Basis- en Speciaal Onderwijs) zijn we uitgegaan van de volgende standpunten:
 • Onze software kan gebruikt worden op Nederlandse en Vlaamse scholen. Dit is instelbaar in de LK-module.
 • De programma's zijn door (of onder leiding van) leerkrachten ontwikkeld, en uitgetest door leerkrachten én leerlingen op verschillende scholen. Hierdoor wordt de nodige aandacht aan de didactiek van de programma's besteed.
 • Elk programma moet voor leerkracht én leerling eenvoudig en eenduidig bruikbaar zijn.
  Dus niet méér keuzen dan noodzakelijk is; niet méér op het scherm aangeven dan op dat moment wenselijk en/of nodig is.
  Ook (en vooral) de "computer-leken" moeten met deze programma's kunnen werken.
 • Waar nodig kan de leerkracht bestanden aanmaken of wijzigen; één of meer voorbeeldbestanden zijn altijd ingebouwd, zodat men dus meteen aan de slag kan.
 • De programma's moeten (zeker voor de lagere groepen!) ook "vermakelijk" van inhoud en presentatie zijn.
  Er is dan ook zeer veel aandacht besteed aan een doordachte grafische afwerking.
 • Menu-instellingen worden automatisch bewaard, zodat ze niet telkens opnieuw ingesteld moeten worden
 • Alle software wordt geheel automatisch éénmalig geïnstalleerd, eventueel op een netwerkserver.
 • De pakketten (met uitzondering van de thuisversies) werken (in dezelfde versie) op een netwerk én op stand-alone computers, zodat maar éénmaal aanschaf nodig is.
 • De originele cd's bevatten géén kopieerbeveiliging, maar worden uitsluitend gecodeerd met de schoolnaam en -adres.
  Ze kunnen op meerdere computers binnen hetzelfde instituut (= BRIN-code) worden geïnstalleerd.
 • Wij blijven u schriftelijk en/of mondeling ondersteunen bij het werken met onze programma's. In de meeste gevallen wordt u rechtstreeks door de auteur geholpen.
 • We staan altijd open voor uw tips en/of opmerkingen om onze programma's te verbeteren.

Terug naar CONTACT-menu    Begin pagina    Terug    Print deze pagina
Nieuws Software